Till startsidan

Fabriksparken Tråden 1 och Tråden 2

Totalt 191st lägenheter
Beställare: MVB Öst AB/ Aros bostad AB

Om projektet

Tog över projekterade systemhandlingar och levererade omstämplade bygghandlingar.