Till startsidan

BRF Disponenten

91st lägenheter
Beställare: PEAB bostadsproduktion AB

Om projektet

Här var vi ansvariga över projektering av el och telesystem. Projektet projekterades i Magicad/ autocad och samordnades i 3D.