Till startsidan

KV Stanford 5

Projektering av systemhandlingar för byggnation av 235 lägenheter och garage
Beställare: TL Bygg AB

Om projektet

Vi har tagit fram systemhandlingar för el och telesystem för projektet Stanford i Hagastaden, Solna. Projektet är mycket komplext konstruktionsmässigt och installationsmässigt pga. att hela konstruktionen vilar på ett tunnelsystem som inhyser både järnväg och motorväg. Alla håltagningar i stommen måste samordnas och utföras i fabrik, inga håltagningar eller borrning i stommen får ske under byggtiden. Projektet har utförs i Magicad revit och vi har jobbat med liveprojektering i BIM360.